Allis Tissue

Product Code: KI-20-2594-96

Features:

  1. 15 cm KI-20-2594
  2. 18 cm KI-20-2595
  3. 20 cm KI-20-2596